Storan awan awam pada asasnya adalah internet

Storan awan awam pada asasnya adalah internet. Penyediaan perkhidmatan menggunakan internet untuk membuat sumber seperti aplikasi juga dikenali sebagai “Software-as-a-service” dan penyimpanan, tersedia kepada orang awam, atau pada storan awam. Contoh storan awan awam ialah “Google Cloud Platform”.Bagi pengguna, jenis storan awan ini akan memberikan skala ekonomi yang terbaik, murah untuk disiapkan kerana kos perkakasan, aplikasi dan jalur lebar dilindungi oleh pembekal. Ia adalah model bayar setiap penggunaan dan satu-satunya kos yang dikeluarkan adalah berdasarkan keupayaan yang digunakan.Selain itu, platform storan awan ini menggunakan “Google Cloud Storage” yang direka bentuk untuk menyimpan data yang besar dan tidak berstruktur. Selain itu, menawarkan pilihan penyimpanan pengkalan data termasuk “Cloud Datastore” untuk penyimpananan “Non-relational” (NoSQL), penyimpanan “Cloud SQL” untuk “MySQL”, dan pengkalan data “Google Cloud Bigtable”.

Tambahan pula, ia juga menyediakan layanan storan seperti memproses dan menganalisis data, seperti “Google BigQuery” untuk “Structure Query Language” (SQL) yang digunakan untuk memproses set data multi terabyte. Tambahan pula, “Google Cloud Dataflow” merupakan layanan memproses data secara khususnya untuk menganalisis dan “Extract, Transform and Load” (ETL). Platform ini termasuk juga “Google Cloud Dataproc”, yang menawarkan layanan memproses data yang besar seperti “Apache Spark” dan “Hadoop”.

Di samping itu, ia juga menawarkan layanan pengembangan dan integrasi aplikasi seperti “Google Cloud Pub/Sub” yang merupakan layanan “real-time messaging” yang mnghantar pesanan yang dikirim melalui aplikasi. Sebagai tambahan, “Google Cloud Endpoints” membantu perkembangan untuk membuat layanan berasakan “RESTful APIs”, dan kemudian membuat layanan tersebut boleh diakses dari peguna “Apple iOS”, ?Android” dan “JavaScript”. Layanan lain yang juga ditawarkan termasuk pelayan “Anycast DNS”, sambungan rangkaian langsung, pengimbangan beban, pengawalan and servis “logging”.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team