Poslovne alijanse i drugi zajedni

Poslovne alijanse i drugi zajedni?ki poduhvati mogu bit i motivisani željom za bržim razvojem, dostupnoš?u i kontrolom tehnologija jeft inim obezbe?enjem kapitala, lakšim ulaskom na nova tržišta, održanjem i ja?anjem konkurentske prednosti organizacije.
Druga strana medalje strategijskih alijansi je ve?a opuštenost u partnerskim odnosima. Kompanije koje sprovode zajedni?ku poslovnu strategiju, a pri tome imaju i zadržavaju svoje poslovne tajne mogu da ugroze poslove pre nego što je to slu?aj sa ?vrš?e integrisanim organizacionim strukturama.
S obzirom na labavu prirodu veza, postoje pokušaji ?vrš?eg povezivanja partnera jer alijanse iznose samo najbitnije informacije kad je to potrebno. Partneri nastavljaju da sara?uju samo u meri u kojoj imaju koristi od ovakog povezivanja. Ukoliko partneri pokažu jedan drugom da postoje koristi od nastavka saradnje u budu?nosti, postoja?e i ve?i interes za saradnju.