onderzocht of het mogelijk is om deze vaten via een trein te vervoeren

onderzocht of het mogelijk is om deze vaten via een trein te vervoeren. Bij dit transport worden de veiligheidsvoorschriften extra goed gecontroleerd aangezien het risico hier hoger ligt wanneer men het radioactief afval via een trein door tal van gemeenten stuurt. De eerste maal dat er radioactief afval vanuit Frankrijk naar België (Belgoprocess) vervoerd is met een trein was op 30 augustus in 2017 hier is zeer veel protest tegen geweest.

Wanneer het radioactief afval aankomt zal de verwerking van start gaan naargelang de categorie waartoe het behoort. Het verwerkende bedrijf zal het afval ontvangen en op een veilige en efficiënte manier verwerken en klaarmaken voor de opberging.